Gezin aan het strand in de herfst

Verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico en wettelijke bijdrage

Elk jaar stelt de overheid vast hoe hoog het verplicht eigen risico van de zorgverzekering is. In 2018 bedraagt dit € 385. Dit betekent dat iedereen de eerste € 385 van zijn of haar zorgkosten zelf moet betalen. De kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Komt u niet aan dat bedrag? Dan is het misschien interessant om ook een vrijwillig eigen risico af te sluiten. U kunt hierbij kiezen voor een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar.* Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie die u moet betalen voor uw basisverzekering. Dit verschil kan oplopen tot meer dan € 20 per polis per maand.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit het basispakket moet u daarnaast een eigen bijdrage betalen. Ook deze wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en komt bovenop uw eigen risico. De eigen bijdrage kan een vastgesteld bedrag zijn of een percentage. Een derde mogelijkheid is dat er een maximumbedrag is vastgesteld. Alles wat u meer afneemt, moet u dan zelf betalen.

De wettelijke eigen bijdrage geldt onder andere voor kraamzorg, hoortoestellen, orthopedische schoenen en bepaalde medicijnen. Sommige verzekeraars hebben vergoedingen voor de wettelijke eigen bijdrage opgenomen in hun aanvullende ziektekostenverzekeringen.

*Bij een budgetverzekering is de keuze beperkter. U kunt dan alleen kiezen voor geen vrijwillig eigen risico of een vrijwillig eigen risico van € 500.